Susisiekti su mumis galite šiais būdais:

Parašyti el. laišką į:
info@garnyte.com

Adresu:
Žiemgalių g. 19-52,  Kaunas

Direktorė:
Eglė Garnytė

Telefonas:
+370 628 01048

Top

Taip pat numatyta, kad gyvenamasis namas su pagalbiniais pastatais galės būti statomas tik 2 ha ir didesniame nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties žemės sklype, išskyrus tuos atvejus, kai kituose įstatymuose, teritorijų planavimo dokumentuose nustatyta kitaip. Kitos paskirties pastatai, reikalingi ūkininko veiklai vykdyti, galės būti statomi ir nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties žemės sklype, ne mažesniame kaip 0,5 hektaro.

Saugomose teritorijose ūkininko sodybos pastatų statyba turi būti numatyta saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentais nustatytose vietose. Kai žemės ūkio paskirties žemės sklypo dalis yra Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje, nepatenkančioje į nacionalinę saugomą teritoriją, ūkininko sodybos pastatų statyba galima ne mažesnėje kaip 2 ha jo dalyje, esančioje už šios Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos ribų.

Pereinamasis laikotarpis

Nuo liepos įsigalioję griežtesni reikalavimai ūkininko sodybos statybai nebus taikomi tiems ūkininkams, kurie yra pradėję rengti ar jau parengė kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, turi leidimą statybai ar yra pradėję statybas.

Jiems galios senesnės įstatymo nuostatos – bus leidžiama gyvenamąją sodybą statyti ir 0,5–2 hektarų sklype.

Žemėtvarkos projektų rengėjai ir ūkininkai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad jiems suteiktas pereinamasis laikotarpis užbaigti jau pradėtus kaimo plėtros žemėtvarkos projektų (ūkio sodybos vietai nustatyti) procesus pagal ankstesnes sąlygas.

Norint statyti ūkininko sodybos pastatus, būtina parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą statinių vietai patvirtinti, po to dar turi būti parengtas sodybos statinių projektas, gautas statybos leidimas.

Nacionalinės žemės tarnybos informacija

Atnaujinimo data: 2023-07-04