Susisiekti su mumis galite šiais būdais:

Parašyti el. laišką į:
info@garnyte.com

Adresu:
Žiemgalių g. 19-52,  Kaunas

Direktorė:
Eglė Garnytė

Telefonas:
+370 628 01048

Top

Seimas priėmė Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymą ir lydimųjų teisės aktų pataisas (projektas Nr. XIIIP-3653(3), kuriomis nutarta reglamentuoti savivaldybės infrastruktūros plėtrą ir jos planavimą, įgyvendinimą, finansavimą ir nustatyti savivaldybės infrastruktūros plėtroje dalyvaujančių asmenų teises ir pareigas. Kaip pažymi šių teisės aktų iniciatoriai Aplinkos ministerija, jis padės nustatyti aiškią šios plėtros teisinio reguliavimo sistemą, kuri leis įveikti ligšiolinį chaotišką infrastruktūros plėtojimą savivaldybėse. Pasak jos, dabar teisės aktai reguliuoja tik atskirus savivaldybių infrastruktūros plėtros etapus, todėl ji vyksta chaotiškai, neretai infrastruktūros elementai būna dubliuojami ar tiesiog pertekliniai.

 

Priimtame įstatyme nustatyta savivaldybių institucijų ir įstaigų kompetencija savivaldybių infrastruktūros plėtros planavimo ir įgyvendinimo organizavimo srityje.

Taip pat įtvirtinta nauja savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus pareigybė, funkcijos ir išsilavinimo reikalavimai. Savivaldybės vyriausiasis inžinierius bus atsakingas už inžinerinės savivaldybės infrastruktūros sprendinių suderinamumą ir atitikimą patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams ir statybą reglamentuojantiems teisės aktams.

 

Savivaldybės infrastruktūros plėtrą turės organizuoti savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius pagal savivaldybės tarybos tvirtinamus savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos prioritetus, planavimo organizatoriaus metinius veiklos planus, savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus.

 

Jeigu savivaldybės taryba nebus įsteigusi ir (ar) paskyrusi viešojo juridinio asmens, organizuojančio ir šiame įstatyme nustatytais atvejais įgyvendinančio savivaldybės infrastruktūros plėtrą, savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijas atliktų savivaldybės administracija.

 

Už pagrindinį naują Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymą balsavo 101 Seimo narys, susilaikė 6 parlamentarai.

 

Parengė

Informacijos ir komunikacijos departamento

Spaudos biuro vyriausiasis specialistas

Rimas Rudaitis

Tel. (8 5)  239 6132, el. p. rimas.rudaitis@lrs.lt

Nuoroda